Makahulugang Valentine’s date ng isang pamilya

Makahulugang Valentine’s date ng isang pamilya

Isang makahulugang Valentine’s date ang ipinagdiwang na isang maliit na pamilya na malapit sa dalampasigan ng Navotas habang pinapanood nila ang paglubog ng araw nitong Linggo, Araw ng mga Puso. (AJ RABULAN/AI/MTVN)

Leave a Reply