40 araw

40 araw

Apatnapung araw—‘yan po ang tahasang katuturan ng kuwaresma na nagsimula sa Miercoles de Ceniza o Ash Wednesday at magtatapos sa Pasko ng Pagkabuhay o Fiesta de Resurreccion o para sa ibang tao, Easter Sunday.

Sa 40 araw na singkad, may mga tahasang gagaya o medyo makikitulad sa pangingilin ng Manunubos—hindi po sila mga kumag na magpapapako sa krus upang dumugin ng mga turista’t usyoso. Sa loob ng 40 araw, uusalin nila ng 108 ulit bawat araw ang kanilang iniingatang oracion ng kapangyarihan; uuntagin ng panalangin at ayuno upang makapag-imbak ng poder, unti-unting magkamit ng buhay. At magkabisa.

Tahasang nagtataglay ng poder o power ang bawat kataga—at tila tinting ng walis na mabibigkis kapag binungkos. Kabbalah ang taguri sa kapangyarihang ito ng tradisyong Hebreo; both martial and magical arts of the orient recognize such inherent powers of words, such acknowledgement goes by the term kotodama or kototama (言霊). Likewise, the Scriptures call such power that can move men and mountains as rhema—the word can take flesh and dwell amongst us, or as Winston Churchill would have it, “the words you use become your dwelling.”

Hindu Scriptures—the Vedas—point up the capacity of words to generate, create or call upon tulpa, thought forms or beings and entities that can bring both boons and bane, whatever the invocant directs such tulpa to do.

Kukutuban na ‘yon talagang tulpa ang pinagkukunan at nagpapatupad sa taimtim na hangarin ng mga naghahasik ng bagsik sa bigkas ng mga makapangyarihang kataga. ‘Yung ubra kang upakan ng rayuma o gayuma—para mamilipit sa sakit ng kasu-kasuan o mapilit ang pinagnanasaan na makipagdaupang-ari, labag man sa kalooban.

Ubra ka ring bigwasan ng maran mantra—‘yung iglap na kisay-patay ka na lang sa hindi malamang dahilan.

Maaari ka ring gamitan ng tinatawag na tigalpo. Unti-unti at suwabe kung pumatay ang tigalpo, pakurot-kurot muna sa laman-loob at sa ulo, na para kang sinibat ng migraine, manghihina. ‘Tapos, sisimulan nang utusan ang tubig sa iyong katawan na malimas, at unti-unti ka nang matutuyot, maluluoy, mamamatay.

Remember Dr. Masaru Emoto’s findings that prayers invoked upon ditch water caused molecules of such filthy water to be purified while vile curses can turn even potable water molecules to go out of whack. Remember that the human body is 70% water, the all-too vulnerable target for healing or killing orisons. Yeah, prayers and curses are a bundle of words that can somehow be rendered, imbued with powers.

May magdidiwang sa kabuuan ng 40 araw ng kuwaresma. Mayroon ding maghahasa ng kanilang diwa upang mahigitan ang talim ng labaha. (ai/mtvn)

Leave a Reply