Alta-presyong mahal

Alta-presyong mahal

Bago po simulan ang ating atungal
Tiyakin po lamang ang ating pagitan–
Isang kilometro, social distancing lang
Upang makaiwas sa Cupit-19 daw!

Tiyakin pong suot ang trapal sa mukha
Nang kapal ng mukha hindi mahalata–
Tayo ay aawit ng pasyon ng madla
Mambulahaw tayo, tumaghoy nang kusa…

Siguruhin na ring Alfonso Pilato
Pang-Hudas ng kamay at sikmura ninyo
Nang mahimasmasan sa pag-awit nito
At pagtampalasan sa sinumang Kristo.

H’wag nang magbibilang kung ilang negosyo
At kung ilang milyon, wala nang trabaho.
Kung kayo’y magutom, pati pamilya n’yo…
Magtiis, magsisi, sulong sa Kalbaryo!

Kung trilyo-trilyones na pirasong pilak
Pambili umano ng bakunang lunas–
Utang ina niyang tayo magbabayad
Fund gimmick po iyan ng mga Satanas…

Alta-presyong Mahal, aawit-awitin
Upang pandarambong ay hindi mapansin
At hindi maungkat fund-gimmick pa mandin
Na pang-ayuda daw sa bayang siniil.

Sa trilyo-trilyones, h’wag na pong magtaka
Kung saan napunta kung kanginong bulsa…
Taumbayan kasi ay tatanga-tanga
Sunod lang nang sunod, hindi umaalma.

Naghanda na sila lubid na buhangin
Ito’y isasaboy sa ating paningin,
No, they won’t hang themselves, they won’t do such a thing..
Bayan ang binigti ng mga salarin.

Halinang umawit, umawit po tayo
Tayong itinuring na mga tabogo.
Tayo’y umalulong na para bang aso–
Para sa kanilang papuntang impyerno.

(ai/mtvn)

Leave a Reply