De Lima honors the elderly, vows to continue promoting their rights

De Lima honors the elderly, vows to continue promoting their rights

By Ernie Reyes

MANILA — Opposition Senator Leila M. de Lima honored the contributions
of elderly Filipinos in shaping today’s youth and molding them to be
responsible members of society.

The first week of October, through Proclamation No. 470 signed by
then-President Fidel Ramos on Sept. 26, 1994, has been declared as
Elderly Filipino Week. The observance aims to increase public
awareness on the different issues concerning senior citizens.

De Lima, chairperson of the Senate Committee on Social Justice,
Welfare and Rural Development vowed that she will continue promoting
and protecting the rights of the senior citizens to ensure that their
voices and concerns are properly heard and addressed.

“Bilang mambabatas, na isa na ring senior citizen, tuloy-tuloy ang
pagsisikap nating tukuyin at tugunan ang pangangailangan ng mga kasama
natin sa sektor na ito.”

“Nariyan ang pagsasabatas natin, bilang principal sponsor and
co-author, ng Republic Act (RA) No. 11350 o pagtatatag ng National
Commission of Senior Citizens na titiyak sa pangangalaga ng karapatan
at kapakanan ng ating mga senior citizen,” she said.

“Isinusulong din natin ang Senate Bill (SB) No. 1973, o ang
‘Abot-Kayang Gamot, Bitamina at Gatas para sa Malusog na Senior
Citizens Act’ na nagpapalawak sa saklaw ng 20% na discount at
exemption sa Value Added Tax (VAT) ng senior citizens para sa mga
gamot, supplements, vitamins, formulated milk at herbal products na
inirekomenda ng mga doctor,” she added.

The lady Senator from Bicol said the Filipino people should work
together to ensure an inclusive and just society for senior citizens
that will allow them to thrive.

“Mahalaga sa atin ang pagtataguyod ng makatao at makatarungang
pagtrato sa mga nakatatanda, sa paglaban sa diskriminasyon batay sa
edad, sa tahanan man o sa trabahong kanilang pinapasukan,” she said.

“Sama-sama, nagkakaisa nating tahakin ang isang patas na bukas para sa
lahat, na may tunay na malasakit at pagpapahalaga sa buhay at dignidad
ng ating mga kababayan,” she added. (AI/MTVN)

Leave a Reply