Christmas ayuda para sa mga estudyante

Christmas ayuda para sa mga estudyante

Tinanggap ng mga lolo’t lola pati na rin ng ilang magulang ang itlog, tinapay, gatas at mga gamit na pamaskong handog na ‘ayuda’ mula sa Department of Education at city government. 

Ang mga pamaskong ayuda ay para sa mga mag-aaral ng Rapael Palma Elementary School sa Maynila. (Jhun Mabanag/BENJAMIN CUARESMA/ mtvn)

Leave a Reply