Urban gardening lalong pinagibayu ng Caloocan City

Urban gardening lalong pinagibayu ng Caloocan City

Para sa layuning palakasin pa ang programa sa urban gardening, nagsagawa ng seminar ang Caloocan City People’s Law Enforcement Board at Caloocan City Parks and Administration Services para sa mga kapulisan.

Binigyang-diin sa seminar ang kahalagahan ng pagtatanim maging sa siyudad upang makatulong sa kabuhayan at pagkain ng mga mamamayan. (Aj Rabulan/BENJAMIN CUARESMA/ai/mtvn)

Leave a Reply