Gatchalian wants Senate to review Filipino Sign Language in deaf education

Gatchalian wants Senate to review Filipino Sign Language in deaf education

By Liza Soriano

Stillman Translations photo courtesy

MANILA — Senator Win Gatchalian wants the Senate to review the use of Filipino Sign Language (FSL) as the language of instruction in deaf education.

Gatchalian filed Senate Resolution No. 14 where Gatchalian criticized the lack of proper implementation of laws that give value to FSL, including the Filipino Sign Language (FSL) Act (Republic Act No. 11106) which was enacted in 2018.

Gatchalian also criticized the lack of teacher training for FSL, the non-promotion and mobilization of deaf teachers, and the lack of FSL materials.

“Kung nais nating tiyakin na hindi mapagkakaitan ng dekalidad na edukasyon ang ating mga deaf learners, dapat nating tiyakin na maayos na naipapatupad ang batas na nagsusulong sa Filipino Sign Language Act,” the senator said.

“Dapat rin nating tugunan ang kakulangan ng mga sapat na materyales at oportunidad para sa ating mga deaf teachers dahil ang ating mga deaf learners ang napag-iiwanan,” he added.

The implementing rules and regulations or IRR of the FSL Act were released on December 6, 2021. (AI/MTVN)

Leave a Reply