Gatchalian files bill for easier tax payment process

Gatchalian files bill for easier tax payment process

By Liza Soriano

MANILA — Senator Win Gatchalian has filed a proposal to streamline the tax payment process with a tax administration system to encourage taxpayers to pay correctly and on time.

“Para sa kapakanan ng ating mga taxpayers, kailangan nating gawing simple ang proseso ng pagbabayad ng buwis habang sinisikap nating pahusayin ang tax compliance at palakasin ang mga karapatan ng taxpayers,” Gatchalian said.

Under Senate Bill No. 1346, tax can be paid using electronic channels, including any authorized agent bank (AAB), and not limited to AABs located in the revenue district office where the taxpayer is registered.

He said that the proposed bill will not only give a premium to the welfare of taxpayers but will also guarantee continuous revenue growth for the country.

“Ang ating panukalang batas ay naglalayong gawing moderno ang pangangasiwa ng buwis at makapagtatag ng mga mekanismo para lalo pa nating mapahusay at gawing mas epektibo ang pangongolekta ng buwis. Inaasahan natin na ang mga hakbang na ito ay lalong maghihikayat sa ating mga taxpayers na gawin ang kanilang tungkulin na magbayad ng wastong buwis,” the senator said. (ai/mtvn)

Leave a Reply