Navotas nagsagawa ng ‘Intensive Immunization Catch-up Activity’

Navotas nagsagawa ng ‘Intensive Immunization Catch-up Activity’

Upang makumpleto ang bakuna at makaiwas sa vaccine-preventable
diseases, nagsasagawa ang mga tauhan ng health center sa Navotas ng Intensive Immunization Catch-up Activity para sa mga paslit na Navoteño na may edad 0-23 buwan.

Nagpaalala ang pamahalaang lungsod para sa mga magulang o guardian na
hintayin ang mga nagbabahay-bahay na roving vaccinators o pumunta sa
pinakamalapit na health center upang pabakunahan ang mga kanilang mga
anak.

Kailangan lamang dumano nilang ipakita ang kanilang immunization cards upang malaman kung nakumpleto na ang bakuna o mayroon pang kulang na bakuna.

(Aj Rabulan/BC/ai/mtvn)

Leave a Reply