ANO ANG MAHARLIKA INVESTMENT/WEALTH FUND

ANO ANG MAHARLIKA INVESTMENT/WEALTH FUND

Ano ang Maharlika Investment/Wealth Fund?

Ang Maharlika Investment Fund ay bagong pondo na binubuo ng Pilipinas para maipon ang pera (surplus money and investible funds) at iba pang yaman ng bansa na maaaring gawing kapital sa mga negosyo sa loob at labas ng bansa.

Bakit kailangan ang ganitong pondo?

Ang Maharlika Investment Fund o Maharlika Wealth Fund ay kahalintulad ng mga Sovereign Wealth Fund na kasalukuyang ginagamit ng 70 na bansa sa iba’t ibang panig ng mundo.

Nag-iipon ng malaking kapital ang mga SWF para palaguin ang kakayanan ng mga bansa na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mamamayan.

Kabilang dito ang pagpondo sa mga kailangang imprastruktura, pagpapasigla ng negosyo, paglikha ng mga trabaho at pagtiyak ng sapat na pagkain.

Epektibo ba ang  Sovereign Wealth Funds?

Lahat halos ng Sovereign Wealth Fund sa buong mundo ay lumolobo at nadadagdagan ng pondo taon-taon. Sa 70 bansa na may SWF, isa lamang ang hindi naging matagumpay dito dahil kulang ito sa transparency at mga auditing mechanism na nakapaloob sa Maharlika Investment Fund.

May ilang SWF na nalulugi rin sa partikular na taon. Pero ang kita ng Sovereign Wealth Fund ay hindi nakikita o nasusukat sa isang taon o maikling panahon lamang. Maaaring lugi ng isang taon ngunit sa pangkalahatan, malaki ang kita ng SWF kaya

patuloy ang operasyon ng mga ito.

Sa kasaysayan ng negosyo, ang mga Sovereign Wealth Fund ang pinakamatatag na pondong naitayo dahil todo ang suporta dito ng kani-kanilang gobyerno.

Bakit naisipan ng Kongreso na magtayo ng ganitong pondo sa Pilipinas?

Hangga’t maaari, ayaw ng Kongreso na magpasa ng mga batas na magpapataw ng bagong buwis o magdagdag ng buwis na magiging pabigat sa ordinaryong Pilipino.

Sa halip na buwis, naisipan ng Kongreso na mag-isip ng bagong pamamaraan kung paano magkaroon ng sapat na salapi ang gobyerno para pondohan ang mga programa at proyekto na kailangan ng mamamayan.

Dahil may ganitong pondo, mababawasan na rin ang pangangailangan na mangutang ang Pilipinas para sa nasabing mga programa at proyekto.

Layon ng pondo na maglaan ng kailangang kapital labas sa national budget para hindi na magalaw ang alokasyon na laan sa mga proyekto at programa na pinopondohan ng pambansang badyet taon-taon.

Ano ang pagkakaiba ng Maharlika Investment Fund sa iba’t ibang SWF?

Ang SWF natin dito sa Pilipinas ay iyong tinatawag na Development Fund. Hindi lamang malaking return of investments o tubo sa kapital ang habol natin sa pondong ito. Babalansehin natin ang malaking kapital na ito para mag-invest din at maging bahagi ang Pilipinas sa mga negosyong may pakinabang sa mamamayan.

Bukod sa mga financial instruments, gagamitin ang kapital sa mga kompanyang nasa linya ng oil, power, transportation, infrastructure, agriculture, at iba pang vital industries.

Dahil kabahagi tayo sa mga kompanyang ito, umaasa tayo na magkakaroon ng boses ang ordinaryong mamamayan para mapababa ang presyo ng pangunahing produkto tulad ng koryente, pagkain at presyo ng langis. (ai/mtvn)

Itutuloy…

Leave a Reply