Maharlika New Media logo

BELIEVE THIS OR NOT: KALAT SA BAHAY NAGDUDULOT NG STRESS!

MALAKI ang epekto ng kalat sa ating kalusugan.

Kung ang iyong mga aparador ay puno na o ang iyong mesa ay puno ng mga ‘di organisadong papel, maaaring nais mong gawin ang ilang hakbang tungo sa mas maayos na tahanan o lugar ng trabaho.

Bagaman may mga magagandang bahagi ang kaunting kaguluhan — sa isang pag-aaral ay inirerekomenda na ang magulo ay nai-stimulate ang pagkamalikhain — may mas maraming masamang epekto ito. Maaari itong makasama sa iyong pisikal at mental na kalusugan.

Ang kalat ay nagdudulot ng STRESS

Kapag lahat ay nasa maayos na ayos, alam mong eksakto kung saan mo inilagay ang iyong mga salamin at susi kaya maaari mong kunin ang mga ito at magpatuloy sa iyong araw. Ito’y nagbibigay-daan sa iyo na makatipid ng oras at mas mabawasan ang abala. Sa isang pag-aaral, ang mga kababaihan na nakita ang kanilang mga tahanan bilang magulo ay may mataas na antas ng hormone ng stress na cortisol sa buong araw, samantalang ang mga naglarawan ng kanilang tahanan bilang maayos at organisado at maginhawa ay may mas mababang antas nito.

Mas mababang kasiyahan sa buhay

Kung ikaw ay medyo makakalimutin dahil sa iyong kalagayan ay magulo, huwag hintayin na ito’y maayos. Lumabas sa pagsasaliksik na ang mga matatanda sa kanilang 50s na may maraming kalat ay mas malamang kaysa sa mga mas bata na huwag gawin ang mga desisyon ukol sa mga bagay na kailangang alisin. Natuklasan din sa pag-aaral na ang mga kalat na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mas mababang kasiyahan sa buhay.

ADHD

Mahirap mag-focus sa mga mahahalagang gawain kapag maraming bagay ang nag-aagawan para sa iyong atensiyon, Nadiskubre ng mga mananaliksik na ang paligid ng kalat ay gumugulo sa kakayahang mag-focus ng iyong utak. Ito’y lalo pang mahirap para sa mga taong may ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Kung ikaw ay may ADHD, ang isang propesyonal na tagaayos o coach ay maaaring pinakamabuting paraan upang ibalik ang kaayusan sa iyong espasyo.

Dust collectors

May dahilan kung bakit tinatawag ng mga tao ang mga bagay-bagay na “dust collectors.” Ang sobrang kalat ay nagiging sanhi ng mas madaling panatilihing malinis ang iyong espasyo. Kung ikaw ay allergic sa mga bagay tulad ng dust mites o pet dander, ang paglilinis ay dapat na maging mas madali, at maaaring mapanatili ang mga sintomas tulad ng pagbahing, pag-ubo, at pangangati ng mga mata.

Hoarding disorder

Ang isang malinis at maayos na bahay ay nagbibigay ng imbitasyon, pareho para sa mga taong nakatira roon at para sa mga bisita. Ang isang magulong tahanan ay maaaring magdulot ng kabaligtaran. Subalit ang pag-iwas sa mga tao ay maaaring magdulot ng epekto sa mga relasyon at magpababa ng iyong kaligayahan at kalungkutan. Maaari itong isa sa mga dahilan kung bakit ang hoarding disorder ay karaniwang nauugnay sa mga depression at anxiety disorder.

Kalat ay mapanganib

Ang pamumuhay na may maraming kalat ay naglalagay sa iyo sa panganib ng pagkakasugat. Kapag ang sahig mo ay puno ng mga kahon, mga piraso ng damit, o masyadong maraming kagamitan, mas madali itong magdulot ng pagkakabangga. Ang mga estante na puno ng mga aklat at mga bagay-bagay ay maaari ring maging panganib kung may mababagsak o kung ang sobrang pabigat na gamit ay maaring magpabagsak.

Kalinisan at kabaitan

Maaaring maging mas mapagkalinga sa iba ang mas maayos na kapaligiran. Sa isang pag-aaral, ang mga boluntaryo na nag-fill out ng mga survey sa isang maayos na silid ay mas may posibilidad na naising mag-donate sa isang charity kumpara sa mga tinanong sa isang magulong silid.

Problema sa alala

May ilang tao na namumuhay sa mga magulong bahay na may mas mababang “working memory,” ayon sa pananaliksik. Ang iyong utak ay may koneksyon sa pagsasanay na mag-maintain ng iilang mga detalye sa loob ng maikling panahon, kaya ito ay maaaring mag-overload kapag may masyadong maraming nangyayari gaya ng kalat.

Kalat puwedeng pagsimulan ng sunog

Kung ikaw ay naglaan ng sobrang dami ng mga papel at iba pang maaaring maging pampasabog na mga bagay, maaaring maging panganib ang iyong tahanan sa sunog. Kahit pa ang sunog ay magsisimula sa pinakakaraniwang mga paraan (ang langis sa pagluluto ay nagliyab o nasusunog ang gilid ng iyong tuwalya), ang kalat ay nagiging sanhi kung bakit mas mahirap humingi ng tulong. Hindi lamang mas mahirap na makalabas kaagad kung ang mga daanan at exit ay blocked, ngunit mas mahirap din para sa mga bumbero na patayin ang apoy.

Koneksyon sa pagtaas ng timbang

Ang mga taong nagpupuno ng kanilang mga tahanan ng sobrang maraming bagay na hindi naman na kailangan ay nagdudulot din ng pagtaas ng timbang ng mga naninirahan dahil nagiging limitado ang kanilang paggalaw sa bahay dahil sa dami ng kalat.

(Kinalap ni Jr Amigo/ai/mnm)